PRIVICYVERKLARING

De ATB-vereniging-Oldebroek heeft een privacyverklaring opgesteld in het kader van de wet op bescherming persoonsgegevens (AVG). Wij hechten als vereniging er aan om transparant te zijn welke gegevens wij van bewaren en met welk doel. Dit is vermeld in onze privacyverklaring

Omdat we het belangrijk vinden om goed met elkaar om te gaan heeft de ATB-vereniging-Oldebroek onderstaande gedragsregels opgesteld.

Algemene gedragregels

1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor eigen leden, juryleden, sponsoren en bezoekers.
3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade.
4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek kantinereglement opgesteld, waaraan ieder die hiervan gebruik maakt zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van verpakkingen, flesjes, blikjes en glazen.
5. Er geldt een rookverbod in het clubgebouw.
6. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren als deze de regels overtreedt.
7. Een verenigingslid dat een overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij het (jeugd)bestuur.
8. Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training/wedstrijd het door hem/haar gebruikte kleedlokaal schoon achter te laten.
9. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag, zoals vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels, moet zich verantwoorden voor het (jeugd)bestuur.
10. Het is voor zowel leden als niet-leden verboden om buiten openingstijden op het sportpark aanwezig te zijn.
11. Bij constateren van seksuele intimidatie zal, in overleg met het slachtoffer, aangifte worden gedaan.

De gedragregels voor de leden
1. Als lid ben je een voorbeeld voor anderen.
2. Drugs zijn uit den boze. Hieronder wordt ook verstaan het handelen erin.
3. Tijdens wedstrijden draag je het officiƫle clubtenue.
4. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
5. Je hebt respect voor de andere deelnemers.
6. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
7. Je vernedert niemand in woord of gebaar.
8. Je accepteert het gezag van de jury.
9. Je bent zuinig op spullen van zowel de verenigingen als van anderen.
10. Je bent op tijd voor de trainingen en wedstrijden.
12. Meld je tijdig af als je een keer bent verhinderd.
13. Je gedraagt je als een gast.
14. We praten met elkaar en niet over elkaar.
15. Openheid en eerlijkheid staan voorop.

De gedragregels voor de ouders en verzorgers van de deelnemers.
1. De ouders en andere familieleden blijven achter de boarding staan. Zo kunnen de trainers bij de trainingen hun werk doen.
2. Bij wedstrijden wordt geacht om goed uit te kijken bij het oversteken van de baan en de deelnemers niet te hinderen.
3. Dwing uw kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een wedstrijd.
4. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor de uwe.
5. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
6. Leer uw kind dat eerlijke pogingen vaak belangrijker zijn dan winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd zonder onnodige teleurstellingen.
7. Maak uw kind of andere kinderen nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout maakt. Geef een compliment voor sportief gedrag.

Privacy en opslag gegevens.
Het lid gaat akkoord met het plaatsen van wedstrijduitslagen/ foto-/ filmmateriaal op openbare websites

Bij aanmelding voor KNWU lidmaatschap geeft de ABT-vereniging-Oldebroek de benodigde gegevens door aan de KNWU. De bijbehorende contributie wordt geind door de ATB-vereniging

Voor de ledenadministratie en innen van de contributie wordt gebruikt gemaakt van Clubcollect. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart het lid akkoordt te gaan dat zijn gegevens worden ingevoerd in het Clubcollect programma.

Zie https://www.clubcollect.com/nl/faqs/lid/wat-gebeurt-er-met-mijn-persoonlijke-gegevens/

De ATB-vereniging-Oldebroek gaat conform AVG regels om met gegevens van leden

Sancties
Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging aan leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden.

Sancties kunnen bestaan uit:
1. Berisping door middel van een gesprek of brief.
2. Uitsluiting van trainingen en wedstrijden.
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten.
4. Ontzegging van de toegang tot het sportpark.
5. Royement.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.