Lid worden

Lid worden van de ATB Vereniging Oldebroek? Klik op onderstaande knop! Lees alle informatie over tarieven onderaan deze pagina

Algemene voorwaarden lidmaatschap van de ATB-vereniging-Oldebroek
Het lidmaatschap kan alleen via een digitale aanmelding worden aangevraagd

Het lidmaatschap geeft de verplichting om jaarlijks 3 uur vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging (uitgezonderd jeugdleden)

Het lid gaat akkoord met het plaatsen van wedstrijduitslagen/ foto-/ filmmateriaal op openbare websites

Bij aanmelding voor KNWU lidmaatschap geeft de ABT-vereniging-Oldebroek de benodigde gegevens door aan de KNWU. De bijbehorende contributie wordt geind door de ATB-vereniging

Voor de ledenadministratie en innen van de contributie wordt gebruikt gemaakt van Clubcollect. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart het lid akkoordt te gaan dat zijn gegevens worden ingevoerd in het Clubcollect programma.

Zie https://www.clubcollect.com/nl/faqs/lid/wat-gebeurt-er-met-mijn-persoonlijke-gegevens/

De ATB-vereniging-Oldebroek gaat conform AVG regels om met gegevens van leden

TARIEVEN 2024
Contributie wordt jaarlijks. Voor 2024 gelden onderstaande tarieven:
Hoofdlidmaatschap voor personen vanaf 16 jaar: 
Hoofdlid zonder KNWU: € 85,- 
Hoofdlid met KNWU: € 99,- 
Gezinslid (alleen in combinatie met hoofdlid op zelfde woonadres)
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Gezinslid zonder KNWU € 45,-  
Gezinslid met KNWU € 59,-
Jeugdlid inclusief KWWU van 8 to 15 jr.: (€45 + €14) = € 64,-
Jeugdlid inclusief KNWU van 5 tot 7 jr:  (€ 20 + € 14) = € 39,- 

Voor aanmeldingen die na maart van het lopende jaar binnenkomen, geldt dat het contributiebedrag voor de ATB-vereniging naar rato wordt aangepast (uitgezonderd KNWU-contributie).

Voor 2024 geldt onderstaande rekenmethode voor leden die zich tussen april en december aanmelden.

Hoofdlid + KNWUHoofdlidJeugdlid 8-15 + KNWUJeugdlid 5-7 + KNWUGezinslid
jan-mrt€ 94,00€ 85,00€ 69,00€ 39,00€ 45,00
apr€ 81,00€ 77,0€ 65,00€ 37,00€ 41,00
mei€ 82,00€ 68,00€ 60,00€ 35,00€ 37,00
jun€ 74,00€ 60,00€ 51,00€ 33,00€ 33,00
jul€ 65,00€ 51,00€ 46,00€ 31,00€ 29,00
aug€ 57,00€ 43,00€ 42,00€ 29,00€ 25,00
sept€ 48,00€ 34,00€ 37,00€ 27,00€ 21,00
okt€ 40,00€ 26,00€ 33,00€ 25,00€ 17,00
nov€ 31,00€ 17,00€ 28,00€ 23,00€ 12,00
dec€ 23,00€ 9,00€ 24,00€ 21,00€ 7,00

De werking van ons lidmaatschap
Het boekjaar bij ons loopt van  1 januari  t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij het lid tijdig aangeeft het lidmaatschap op te willen zeggen voor hetvolgende kalenderjaar.

Opzegging
Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via het mailadres: ledenadministratie@atb-vereniging-oldebroek.nl. 

Zodra de opzegging is verwerkt ontvangt het lid daarvan een bevestiging. Als de opzegging niet binnen 14 dagen is bevestigd, dient het lid er van uit te gaan dat de opzegging niet correct is ontvangen. In dat geval dient de opzegging opnieuw te worden verzonden of kan het lid contact opnemen met een bestuurslid.

Opzeggingen voor het nieuwe seizoen kan tot uiterlijk 15 dagen voor aanvang van het nieuwe seizoen, tot 15 december dus.
Meldt het lid zich later af dan gaat je afmelding in aan het eind van het volgend kalenderjaar. De contributie voor het nieuwe jaar dient betaald te worden.

Bijkomende kosten bij te laat betalen van contributie
Jaarlijks wordt de verschuldigde contributie via Clubcollect geincasseerd. Indien een betaling niet tijdig ontvangen wordt, worden er extra administratiekosten berekend door Clubcollect. Deze extra kosten worden door de ATB-vereniging-Oldebroek doorberekend aan het betreffende lid.De tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld en worden vermeld in de communicatie vanuit Clubcollect

Vrijwilligerswerk
Een actieve vereniging kan niet zonder inzet van vrijwilligers. Gelukkig heeft de ATB-vereniging een trouwe schare aan actieve vrijwilligers, maar niet iedereen is altijd inzetbaar. Daarom hanteren wij als beleid dat van de leden wordt gevraagd om minimaal 3 uur vrijwilligerswerk per kalenderjaar te doen. Er komen regelmatig uitnodigingen voor bijvoorbeeld klusdagen langs waarvoor je je kunt aanmelden. Ook bij evenementen is voldoende ruimte en gelegenheid om het vrijwilligerswerk in te vullen.

Naast het lidmaatschap van de vereniging kun je ook aangeven of je lid wil worden van de KNWU. De keuze hiervoor zit verwerkt in de keuzeopties die er zijn bij de abonnementen.

KNWU:
Om mee te doen aan clubwedstrijden moet je minimaal in het bezit zijn van een basislidmaatschap in combinatie met een startlicentie. Het basislidmaatschap kun je via de ATB-vereniging-Oldebroek aanvragen en kost in 2024  €14,-. Een startlicentie kun je alleen rechtstreeks bij de KNWU aanvragen. Het basislidmaatschap van de KNWU loopt van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij je tijdig (1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar) afmeldt.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *