HulstFlier

HulstFlier heeft afgelopen week een 3 jarig sponsorcontract getekend bij de ATB Vereniging Oldebroek. Gerrit Kolkman tekende dit contract. Namens ATB Verenging overhandigde Henk Klock een bos bloemen als dank. 

 

Oorsprong: 
De oorsprong van het bedrijf ligt in 1937 toen Herman Hulst een smederij overnam in Elburg. Door de bouw in Elburg van de eerste gasfabriek van Nederland (1957) en door de inpoldering van Oostelijk Flevoland (tussen 1950 en 1957) ontstond in de regio een grote behoefte aan gespecialiseerde bedrijven op het gebied van gasleidingen, waterleidingen en elektrische installaties. In 1964 was het Herman Hulst die met zijn zonen Henk en Rien het bedrijf Hulst Installaties oprichtte. Zowel particulieren als bedrijven konden bij Hulst Installaties terecht. Na verloop van tijd trad Herman terug en nam zoon Henk de dagelijkse leiding over.

Hulst Installaties ontwikkelde zich ondertussen tot een allround installatiebedrijf en verhuisde daarom in 1974 van de binnenstad van Elburg naar het bedrijventerrein Kruismaten. Tot op heden is HulstFlier Installateurs op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd.

In 1996 vond Henk Hulst een gedreven en ervaren compagnon in de persoon van Helmig Flier. Vanwege zijn compagnonschap werd de bedrijfsnaam gewijzigd in HulstFlier Installateurs. Na verloop van tijd trok Henk Hulst zich conform de daarvoor gemaakte planning terug. Onder leiding van Helmig breidden de activiteiten zich verder uit richting de utiliteitsbouw. Helmig is zijn carrière begonnen als technisch tekenaar bij een middelgroot installatiebedrijf. Vervolgens werkte hij op freelance basis tien jaar als calculator, engineer, projectleider voor diverse installatiebedrijven. Hij trad ook op als adviseur voor architecten, aannemers en gemeenten. Helmig ziet het grote belang van het ‘in huis’ hebben van de benodigde technische kennis. Het is dan ook zijn ambitie mensen binnen HulstFlier te laten groeien. Voor meer informatie zie carrière- en ontwikkelmogelijkheden  binnen HulstFlier.  

In 2000 nam de directie van HulstFlier het besluit om de organisatie in de vorm van projectgroepen aan te sturen. De projectgroepen zijn ondernemingsgezind, specialistisch en slagvaardig. Door onderlinge samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de projectgroepen worden de disciplines optimaal benut voor een zo goed mogelijk eindresultaat.

Door het nemen van een aantal diverse gerichte maatregelen groeide het bedrijf ook na de uitbraak van de crisis in 2008 verder door.

In 2012 werd een tweede vestiging geopend in Dordrecht. Ron Horsten nam succesvol de dagelijkse leiding op zich in de functie van directeur. Ron heeft zijn sporen meer dan verdiend bij een grote landelijk werkende installateur. Zijn bekwaamheden hebben ertoe geleid dat de vestiging in Dordrecht zich snel ontwikkeld heeft. Het bedrijf is gegroeid tot ± 20 fte en de bedrijfsruimte is inmiddels verdubbeld!

Om de continuïteit van HulstFlier Elburg te waarborgen, is in 2014 Gerrit Kolkman toegetreden als compagnon/directeur. Gerrit, ambitieus en bekwaam, was al vele jaren werkzaam bij HulstFlier. Gedurende die jaren groeiden zijn verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Zijn toetreden als compagnon was daardoor een voor de hand liggende keuze.

In 2014 opende HulstFlier een derde vestiging in Zwolle. Hier heeft Rob Winkelaar in de functie van adjunct-directeur de dagelijkse leiding. Rob, geboren en getogen Zwollenaar en iemand die al vele jaren ervaring opgedaan had als bedrijfsleider bij een middelgroot Zwols installatiebedrijf, greep graag de uitdaging aan om als zelfstandig vestigingsmanager zijn schouders te zetten onder deze nieuw te starten vestiging.

De begrippen ‘ontzorgen’ en ‘afspraak is afspraak’ staan bij HulstFlier al vele jaren hoog in het vaandel. Kennis en ervaring worden dagelijks ingezet om de wensen van zakelijke opdrachtgevers en particulieren te vertalen in passende oplossingen.

Missie
Het als totaalinstallateur op servicegerichte en professionele wijze bedienen en ontzorgen van zowel de particuliere woningmarkt als de professionele utiliteitsbouw.

Visie
Bij al onze oplossingen staan professionaliteit, duurzaamheid en milieubewustzijn centraal, met gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Strategie
•    Oplossingsgerichte en klantgerichte opstelling van binnen- en buitendienstmedewerkers;
•    Initiëren van vaktechnische innovatieve kennisgroepen, gericht op behoud en vergroting van toepasbare technieken;
•    Gedegen projectbeheersing, zowel projectmatig als financieel, zowel voor, tijdens als na afloop van het werk.