Geen LJC in Oldebroek in 2021

Geen LJC-wedstrijd 2021

Al bijna een jaar hebben we in Nederland te maken met het Covid-19 virus en gedurende die tijd zijn er vele maatregelen genomen om dit virus te verslaan, tot nu toe nog zonder resultaat. Ook de ATB-vereniging kreeg met deze maatregelen te maken, trainingen mochten niet meer en evenementen konden geen doorgaan meer vinden. Kortom alles kwam stil te liggen. Op een gegeven moment werd de situatie beter en mocht er weer getraind worden, zij het beperkt. In die periode was het ook mogelijk om het NK-streetrace in gepaste vorm te kunnen organiseren. Niet lang daarna kwam de tweede golf en werd de situatie zo ernstig dat alles stil kwam te liggen, gelukkig mocht de jeugd blijven trainen. Elke keer heeft de vereniging aanpassingen gedaan om te voldoen aan de, op dat moment geldende, maatregelen zodat er toch door de jeugd getraind kon worden.

Omdat vanaf die tijd ook geen evenement of wedstrijd meer mocht worden georganiseerd kon de marathon geen doorgang vinden net als het gehele winterprogramma. De marathon was eerst uitgesteld naar maart dit jaar maar komt nu in oktober op de kalender. Het laatste wat er op de baan heeft plaats gevonden was de LJC-wedstrijd van 7 maart. Voor dit jaar is er ook een kalender voor de LJC gemaakt met, net als de laatste jaren, de openingswedstrijd in Oldebroek.

Gezien de huidige situatie met de lockdown die verlengd is naar 2 maart, er nagenoeg geen versoepeling van de maatregelen zijn en met de gedachte dat er na die datum ook niet veel maatregelen versoepeld zullen worden, hebben we besloten om op 27 maart geen LJC-wedstrijd te organiseren. Als het volgens de maatregelen wel mogelijk blijkt een wedstrijd te organiseren is vanaf die datum de tijd te kort om alles nog te kunnen regelen, denk in dat geval aan de aanvraag van een vergunning. Mogelijk mag er ook maar een beperkt aantal personen op het terrein aanwezig zijn.

Op dit moment denken we dat we er verstandig aan doen om geen LJC-wedstrijd te organiseren.