Jeugdtraining vanaf mei 2020

Trainingsinstructies ouders en jeugd - mei 2020

Voor de jeugd van 5 t/m 18 gaan we weer starten met trainingen, dat kan alleen als we de protocollen van de (lokale) overheid en de KNWU/ NOC NSF opvolgen!

Hiervoor hebben we in overleg met gemeente Oldebroeke aantal strikte instructies opgesteld voor de trainingsdagen, tijdstippen, het halen en brengen en het gebruik van het clubgebouw. Helaas heeft het Covid-19 ons in de ban, maar #samensterk gaan we op dinsdag 5 mei van start met een bevrijdende training!

Halen en brengen
- Ouders/verzorgers betreden het sportpark niet 
- Kom op de fiets naar de ATB-baanK
- Kom in tweetallen, niet in een grote groep
- Kom je toch met de auto, er is een kiss en ride ingericht, volg de eenrichtingsborden en verlaat na het afzetten het sportpark
- Het is niet toegestaan in de auto te blijven wachten op het parkeerterrein van het sportpark
- Houdt bij het in en uitladen de 1,5 meter in acht
 
Clubgebouw en sanitaire voorzieningen gesloten
-Het clubgebouw is gesloten
- Er kan geen gebruik gemaakt worden van de WC en of kleedkamers. Ga thuis nog een keer extra naar het toilet.
- Neem een warme jas mee voor de terugweg want omkleden kan dus ook niet in het clubgebouw.
- Bij slecht weer verzoeken wij ouders de appgroep goed te volgen.
- Bij slecht weer kunnen training eerder afgeblazen worden om te voorkomen dat we in een grote groep onder een klein stukje overkapping moeten schuilen.
 
Trainen
- Tijdens de training houden de trainers daar waar mogelijk de 1,5 meter afstand in acht.
- Kom niet eerder dan ong 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark.
- Volg de instructies van de trainers op voor het betreden en verlaten van de baan.
- Trainers zullen voor de training hun handen desinfecteren en wassen en bij verkoudheid of klachten zoals koorts, hoesten en kortademigheid thuis blijven.
- Wij vragen uw kind(eren) wanneer zij zich ziek voelen thuis te houden voor de welzijn van trainers en trainingsmaatjes en hun families.
- Met elkaar beoefenen we een risicovolle sport, daarom zullen we tijdens de trainingen (nog meer) letten op de veiligheid van de renner en elkaar.
- Bij herhaling van onverantwoord gedrag worden ouders verzocht het kind op te komen halen. We willen meer dan ooit de zorg en hulpverleners ontlasten om onnodige brokken te voorkomen. 
- Deze weken zal in de trainingen de focus liggen ophet plezier van het mountainbiken, techniek en duur van de jeugdrenners en niet op wedstrijden dus.

Scheiding van leeftijdsgroepen en contactpersonen
Belangrijk: volgens de richtlijnen en protocollen dienen de leeftijdsgroepen van elkaar gescheiden te blijven tijdens de trainingen op het sportpark. Dit i.v.m. de verschillende protocollen per leeftijdsgroep. Alle 13 jarige zullen daarom gaan trainen op een later tijdstip. Wordt je dus volgende week 13 dan zul je dus automatisch per direct doorstromen naar een hogere leeftijdsgroep i.v.m. de landelijke richtlijnen en protocollen.

Voor de leeftijdsgroep 5-7 jaar is Geert Schoonhoven aanspreekpunt. 
Voor de leeftijdsgroep 7-12 jaar is Bertus Bos het aanspreekpunt.
Voor de leeftijdsgroep13-18 jaar is Derk-Jan van Putten het aanspreekpunt. 

Trainingsdagen en tijdstippen

Trainingsgroep 

Dinsdag 

Donderdag 

Kabouters 5-7 jaar

Geen training

Training van 18.00-18.45 uur 

Jeugd 7- 12 jaar 

Training van 18.15- 19.30 uur 

Geen training 

Jeugd 13 - 18 jaar 

Training van 19.30-21.00 uur

Training van 19.30-21.00 uur

In de eerste weken zal de leeftijd 5-12 jaar één keer per week training krijgen in verband met inzetbaarheid van trainers en het kunnen inschatten of er voldoende ruimte is om aan alle richtlijnen en protocollen te kunnen voldoen. 

Nadere informatie over landelijke richtlijnen
Om een deel van de protocollen en richtlijnen uit te leggen aan uw kind(eren) vragen wij u het onderstaande infoblad te gebruiken van de NOC NSF: https://nocnsf.nl/media/2707/sportprotocol-poster-sporters-lr.pdf of voor het volledige protocol met alle instructies het volgende infoblad door te lezen: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v2.pdf

Overige informatievoorziening
Heeft u vragen of wilt u meer weten wat de ATB vereniging Oldebroek voor acties onderneemt om te voldoen aan alle richtlijnen en protocollen, stuur ons gerust een email met uw vraag. Wij zullen proberen de vragen te beantwoorden of anders voor te leggen aan de corona verantwoordelijke van de Atb vereniging Oldebroek J. van Boven. 

Namens de Jeugdcommissie #samensterk ATB vereniging Oldebroek