Reglement Marathon 2021

Mountainbike Marathonwedstrijd Heerde-Oldebroek 30-10-2021 reglement

Algemeen

De organisatie is in handen van ATB Oldebroek.
De wedstrijden vinden plaats onder auspiciën van de KNWU.

Voorinschrijven

Voorinschrijven is alleen mogelijk d.m.v. digitaal inschrijven via de website
https://www.atboldebroek.nl/marathon   tot 24 oktober 2021.

Let op: Niet KNWU licentiehouders dienen een startlicentie vooraf aan te vragen bij de KNWU.
Zie ook: https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/startlicentie

Voor degene die geen licentie heeft kan op de dag zelf een daglicentie worden aangeschaft voor € 5,-

Bijschrijven
Op de dag zelf (mits nog kan worden bijgeschreven) is € 7,50 extra. Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk.
Bij dames geldt minimaal 25 deelnemers in beide afstanden anders wordt het prijzengeld gehalveerd.

Afmelden deelname
Afmelden dient tot sluiten van de inschrijving (de zondag voor de wedstrijd), in het inschrijfsysteem zelf te gebeuren. Daarna kan door middel van een email naar de desbetreffende organisatie worden afgemeld. Er vindt geen restitutie plaats van de inschrijfgelden.

Wanneer de wedstrijd door het Covid 19 virus niet door kan gaan zal het inschrijfgeld terug worden betaald. Hierop wordt wel € 2,50 ingehouden voor administratieve kosten.

Stuurborden
De organisatie verstrekt elke deelnemer een stuurbord. Deze is voorzien van een transponder dus is het verplicht deze zichtbaar aan uw stuur te bevestigen.
Het is verboden om uw stuurbord aan te passen.
Geen zichtbaar stuurbord is geen uitslag.
Rugnummers zijn niet van toepassing.

Startvak/opstelling
Er zal gestart worden vanuit een startvak welke met nummers wordt aangegeven. Het eerste startvak is gereserveerd voor KNWU wedstrijd renners, zowel dames als heren.
Zorg dat u op tijd in uw juiste startvak staat. (minimaal 15 minuten voor aanvang van de start)  Indien u in een verkeerd startvak staat wordt u achteraan gezet.
Niet op tijd aanwezig in uw startvak betekend achteraan starten.

Materiaal/fiets
(zie ook Reglement Titel IV art. 4.1.0.3901 van het mtb reglement)

Helmplicht
Er geldt een helmplicht voor iedereen die zich tijdens de wedstrijd en/of het inrijden of uitrijden fietsend op het parkoers begeeft.

Verzorging en Technische assistentie
Langs het gehele parcours is technische assistentie, door omstanders, voor kleine reparaties (b.v. aflopende kettingen), toegestaan,

Staken van de wedstrijd
Indien u besluit om uit de wedstrijd te gaan om welke reden ook, dan dient u zich ten alle tijden af te melden bij de jury en/of organisatie.

Uitslagverwerking en protesten
De uitslag wordt duidelijk zichtbaar voor alle deelnemers gepubliceerd. Eventuele protesten op de uitslag dienen binnen een half uur na publicatie ingediend te worden bij de voorzitter van de jury. De ingediende protesten worden eerst behandeld alvorens de uitslag officieel wordt.

Huldiging
Prijswinnaars worden geacht aanwezig te zijn bij elke huldiging!

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury in overleg met de organisatie. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen dienen zo snel als mogelijk te worden gecommuniceerd met de deelnemers en gepubliceerd op diverse media.