Lidmaatschap

Lid worden van de ATB Vereniging Oldebroek
 
Voordat je lid wil worden is het mogelijk om een keer te ervaren of mountainbike iets voor je is en of de club wel bij je past. Waar en wanneer de trainingen plaatsvinden zie je in het rechtermenu onder `Sportpark Stuivezand`
 
De algemene voorwaarden voorhet lidmaatschap van de ATB-vereniging-Oldebroek zijn als volgt:
- het lidmaatschap kan alleen via een digitale aanmelding worden aangevraagd;
- het lidmaatschap geeft de verplichting om jaarlijks 3 uur vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging (uitgezonderd jeugdleden);
- het lid gaat akkoord met het plaatsen van wedstrijduitslagen/foto-/filmmateriaal op openbare websites;
- indien het lid zich aanmeld voor KNWU lidmaatschap dan geef de ABT-vereniging-Oldebroek de benodigde gegevens door aan betreffende organisaties;
- voor de ledenadministratie en innen van de contributie wordt gebruikt gemaakt van Clubcollect. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart het lid akkoordt te gaan dat zijn gegevens worden ingevoerd in het Clubcollect programma. Zie https://www.clubcollect.com/nl/faqs/lid/wat-gebeurt-er-met-mijn-persoonlijke-gegevens/
 
De ATB-vereniging-Oldebroek gaat uiteraard conform AVG regels om met de gegevens van leden
 
Klik op onderstaande link om naar het digitale inschrijfformulier te gaan.
 
 
 
Contributie wordt jaarlijks. Voor 2022 gelden onderstaande tarieven: 
Hoofdlidmaatschap voor personen vanaf 16 jaar: 
Hoofdlid zonder KNWU: € 80,- 
Hoofdlid met KNWU: € 92,- 
 
Gezinslid kan alleen worden opgegeven in combinatie met een hoofdlid op hetzelfde woonadres.
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Gezinslid zonder KNWU € 40,-  
Gezinslid met KNWU € 52,-

Jeugdlid inclusief KWWU van 8 to 15 jr.: (€45 + €12) = € 52,-
Jeugdlid inclusief KNWU van 5 tot 7 jr:  (€ 20 + € 12) = € 32,- 
 
Voor aanmeldingen die na maart van het lopende jaar binnenkomen, geldt dat het contributiebedrag voor de ATB-vereniging naar rato wordt aangepast. Dit geldt niet voor de KNWU-contributie! Voor 2022 geldt onderstaande rekenmethode voor leden die zich tussen april en december aanmelden. Voor de resterende maanden (inclusief de maand van aanmelding) geldt een maandtarief van: 
- Hoofdlid € 8,-
- Gezinslid € 4,-
- Jeugdlid 8-15 jr. € 4,50
- Jeugdling 5-7 jr/ € 2,-
 
Rekenvoorbeelden:
- hoofdlid wat zich in juli aanmeldt, betaalt voor 6 mnd. lidmaatschapsgeld: € 56,-
- gezinslid wat zich in juli aanmeldt, betaalt voor 6 mnd. lidmaatschapsgeld: € 24,-
- jeugdlid 8-15 jr. wat zich in juli aanmeldt, betaalt voor 6 mnd. lidmaatschapsgeld: € 27,-
- jeugdlid 5-7 jr.wat zich in juni aanmeldt, betaalt voor 6 mnd. lidmaatschapsgeld: € 12,-
 
De werking van ons lidmaatschap:
Het boekjaar bij ons loopt van  1 januari  t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij het lid tijdig aangeeft het lidmaatschap op te willen zeggen.
Opzeggingen kunnen gemeld worden door een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  Zodra de opzegging is verwerkt ontvangt het lid daarvan een bevestiging. Als de opzegging niet binnen 14 dagen is bevestigd dient het lid er van uit te gaan dat de opzegging niet correct is ontvangen. In dat geval dient de opzegging opnieuw te worden verzonden of kan het lid contact opnemen met een bestuurslid.

Opzeggingen voor het nieuwe seizoen kan tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe seizoen, tot 1 december dus.
Meldt je je later af dan gaat je afmelding pas in aan het eind van het volgend kalenderjaar. 

Vrijwilligerswerk
Een actieve vereniging kan niet zonder inzet van vrijwilligers. Gelukkig heeft de ATB-vereniging een trouwe schare aan actieve vrijwilligers, maar niet iedereen is altijd inzetbaar. Daarom hanteren wij als beleid dat van de leden wordt gevraagd om minimaal 3 uur vrijwilligerswerk per kalenderjaar te doen. Er komen regelmatig uitnodigingen voor bijvoorbeeld klusdagen langs waarvoor je je kunt aanmelden. Ook bij evenementen is voldoende ruimte en gelegenheid om het vrijwilligerswerk in te vullen.
 
 
Naast het lidmaatschap van de vereniging kun je ook aangeven of je lid wil worden van de KNWU. De keuze hiervoor zit verwerkt in de keuzeopties die er zijn bij de abonnementen.
 
KNWU:
Om mee te doen aan clubwedstrijden moet je minimaal in het bezit zijn van een basislidmaatschap in combinatie met een startlicentie. Het basislidmaatschap kun je via de ATB-vereniging-Oldebroek aanvragen en kost in 2022  €12,-. Een startlicentie kun je alleen rechtstreeks bij de KNWU aanvragen.
Het basislidmaatschap van de KNWU loopt van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij je tijdig (1 maand voor aanvang van het nieuwe jaar) afmeldt.
 
LET OP: De KNWU heeft sinds januari 2020 een nieuw systeem voor het registreren van personen met een basispas. In dit nieuwe systeem is het niet mogelijk om een e-mailadres in te voeren dat al eerder is gebruikt voor het aanmelden voor een basispas. Bij gezinnen waarvan al iemand een basispas bezit zal voor een volgend gezinslid een ander e-mailadres gebruikt moeten worden, anders kan dit gezinslid niet worden aangemeld. Ook bij aanmelden van jeugdleden zal, bij meerdere gezinsleden, een e-mailadres gebruikt moeten worden wat nog niet bij de KNWU in het systeem staat. Ook moet bij de jeugdleden de naam van een ouder/voogd met e-mailadres worden opgegeven, dit adres mag niet gelijk zijn aan het adres bij het jeugdlid maar ook weer niet in het systeem staan.

Het komt er kort gezegd op neer:
1. Voor ieder nieuw lid een eigen e-mailadres, niet voorkomend in het systeem van de KNWU.
2. Voor ieder nieuw jeugdlid een eigen e-mailadres, niet voorkomend in het systeem van de KNWU. Bij ouder/voogd niet hetzelfde e-mailadres gebruiken als bij het jeugdlid of een al gebruikt adres bij een eerder opgegeven lid.

 
NTFU: met ingang van 2022 kunnen geen nieuwe NTFU lidmaatschappen via de ATB-vereniging-Oldebroek worden afgesloten. 

Leden die voor 2021 zich hebben aangemeld als NTFU-lid via de ATB-vereniging-Oldebroek worden automatisch uitgeschreven per 31-12-2022. Indien het lid zijn NTFU lidmaatschap wil voortzetten dient hij/zij zich zelf daarvoor rechtstreeks bij de NTFU aan te melden. Kijk op https://www.ntfu.nl/lidworden welke voordelen het NTFU lidmaatschap biedt. 
 
Bijkomende kosten bij te laat betalen van contributie
Jaarlijks wordt de verschuldigde contributie via Clubcollect geincasseerd. Indien een betaling niet tijdig ontvangen wordt, worden er extra administratiekosten berekend door Clubcollect.
Deze extra kosten worden uiteraard door de ATB-vereniging-Oldebroek doorberekend aan het betreffende lid.
De tarieven hiervoor worden jaarlijks vastgesteld.