Wintercompetitie 2019-2020

Wintercompetitie 2019-2020

De vakanties zijn nog maar net begonnen maar de ATB-vereniging Oldebroek heeft nu al veel geregeld voor de wintercompetitie. Na aanleiding van de resultaten van de enquête, die we na de afgelopen competitie hadden opgesteld, hebben we besloten om en aantal wijzigingen door te voeren. Natuurlijk willen we rekening houden met de resultaten maar zullen niet alle tips uitgevoerd kunnen worden. Met de wijzigingen hopen we dat we weer een leuke en spannende competitie tegemoet mogen zien.

Wedstrijden:
Voor de komende wintercompetitie willen we kijken om buiten onze baan één of twee wedstrijden te organiseren, dit zullen dan zeker niet de eerste en laatste wedstrijd zijn. Deze zal/zullen dan op een zaterdag worden gehouden dat alle categorieën actief zijn. Voorlopig is er nog geen wedstrijd gepland buiten onze baan, er wordt nog uitgezocht of dit mogelijk is. De plaatsen waar we eventueel een wedstrijd willen houden zijn privébezit en daarmee moeten we tot een akkoord komen. 

De competitie is zo gepland dat er twee avondwedstrijden mogelijk zijn en er niet twee wedstrijden binnen een week moeten worden gereden. Er is in dit geval niet gekeken naar een andere competitie.

Puntentelling:
De voorgaande jaren hebben we al veel verschillende manieren gehad van punten geven bij wedstrijden. De laatste jaren werden er bij de 16+ altijd punten gegeven vanaf 75 en bij de jeugd vanaf 50, dit liep terug tot 5 punten. Bij de 16+ was dit bij de 50ste geklasseerde en bij de jeugd de 26ste, deelnemers die lager finishten kregen ook 5 punten. Omdat in voorgaande jaren meer deelname was bij de ouderen, werd daar daarom met meer punten begonnen. Door tegenvallende deelname bij de ouderen zijn we bij de laatste competitie in alle categorieën begonnen met 50 punten. Nu was er plots een stijging bij de jeugd met meer dan 25 deelnemers in enkele categorieën. 

Besloten is om aankomende winter in alle categorieën te beginnen met 75 punten.

Inschrijving:
Voor de competitie willen we weer de mogelijkheid bieden om voor in te schrijven, maar dan nu met betaling vooraf. Voorinschrijvers hoeven dan bij de eerste wedstrijd alleen maar het stuurbord op te halen en zo wordt de rij bij de inschrijving korter.

(Klik hier om je in te schrijven!!)

Huldigen:
In het eindklassement worden bij de 16+ de eerste drie per categorie, zowel dames als heren, en bij de jeugd de eerste 5 jongens en eerste 3 meisjes gehuldigd. Alle categorieën krijgen een apart klassement tussen jongen/meisje en man/vrouw, dames is wel afhankelijk van aantal deelnemers. Aan het eind van de competitie zal er een herinnering zijn voor alle deelnemers jeugd die hebben meegedaan en aan de voorwaarde hebben voldaan.

Inrijden:
Voordat het parcours gereed is mag er niet worden verkend, als er kan worden ingereden wordt dit omgeroepen. Als er al wordt ingereden terwijl dit niet mag krijg je een waarschuwing, bij niet luisteren kan dit worden doorgegeven aan de jury. Mogelijk kunnen hier sancties aan worden verbonden.

Finalewedstrijd:
Bij de laatste wedstrijd werden dubbelepunten gegeven, deze komen te vervallen. Hiervoor willen we iets anders voor in de plaats laten komen, een tussensprint waar extra punten mee te verdienen zijn. De eerste 5 van deze sprint worden dan beloond met 10,7,5,3 en 1 punt. Dit is alleen in de     categorieën van de 16+.

Startvolgorde:
De volgorde van starten zal ook iets worden aangepast. Vanaf komende winter zullen alle dames, ongeacht categorie, na de heren van start gaan.

Starttijden zullen zijn:

Categorie:                          Start:                    Duur:

5 t/m 7 jaar                         10:30 uur             10 min.
8 t/m 10 jaar                       10:55 uur             20 min.
11 en 12 jaar                       11:41 uur             40 min.
13 t/m 15 jaar                    11:40 uur             50 min.
16+                                        13:00 uur             60 min.
35+                                        13:01 uur             60 min.
50+                                        13:02 uur             60 min.

Dames                                 13:03 uur            60 min.

Avondwedstrijden:

16+                                        19:30 uur             60 min.
35+                                        19:31 uur             60 min.
50+                                        19:32 uur             60 min.

Dames                                 19:33 uur            60 min.

 

Kalender:

Datum

Wedstrijd

Zaterdag 9 november 2019

Wintercompetitie 1 (alle categorieën)

Zaterdag 23 november 2019

Wintercompetitie 2 (alle categorieën)

Zaterdag 7 december 2019

Wintercompetitie 3 jeugd

Woensdag 11 december 2019

Wintercompetitie 3 16+

Zaterdag 21 december 2019

Wintercompetitie 4 (alle categorieën)

Vrijdag 27 december 2019

Open clubkampioenschap

Zaterdag 11 januari 2020

Wintercompetitie 5 jeugd

Woensdag 15 januari 2020

Wintercompetitie 5 16+

Zaterdag 25 januari 2020

Finale wintercompetitie 6 (alle categorieën)